1. Pierwsze spotkanie

Na pierwszym spotkaniu ustalamy zakres naszej pracy, oczekiwania klienta, preferencje oraz styl w jakim najlepiej się czuje. Następnie przedstawiamy koszt wykonania projektu.

2. Umowa

W przypadku akceptacji warunków finansowych, podpisujemy umowę o wykonanie projektu oraz prezentujemy pierwsze koncepcje projektowe. W umowie określamy wyraźnie terminy realizacji i warunki finansowe.

3. Pomiary

Kolejnym krokiem jest wykonanie inwentaryzacji wnętrza, lub analiza projektu budowlanego jeżeli budynek jeszcze nie istnieje.

4. Projekt koncepcyjny – funkcjonalny.

Następnie powstaje projekt koncepcyjny uwzględniający wszystkie czynniki realizowanej inwestycji – układ ścian (jeśli je zmieniamy), rozmieszczenie mebli, zabudowy g-k…

5. Projekty prezentujące przestrzeń w 3D lub wizualizacje pomieszczeń.

Kolejnym etapem jest zaprezentowanie projektowanej przestrzeni w programie 3 D lub wykonanie fotorealistycznych wizualizacji tak aby klient miał pełną świadomość jak będą wyglądały pomieszczenia.

6. Dokumentacja

Następnym etapem jest wykonanie dokumentacji projektu.
dokumentacji technicznej (rzut, przekroje, rozwinięcie ścian), aranżacja meblowa, posadzki, sufity, oświetlenie, gniazda, wyłączniki, przyłącza wod-kan, wykończenie ścian, opis techniczny,
zestawienia materiałowe np. informacje jakiego producenta farby, płytki, armatura i ceramika wraz z ilościami